Research Group of Couple and Family

Codi de Bones Pràctiques de la Recerca PDF Imprimeix Correu electrònic
La Recerca i la Producció científica que es desenvolupa en el Grup de Recerca de Parella i Família es regeix per aquest Codi de Bones Pràctiques de Recerca, basat en el Codi de l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATRM) del Servei Català de la Salut i de l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM), sent les seves finalitats principals afavorir la millora de la qualitat de la ciència i la prevenció de problemes d’integritat en la recerca.

Protocol de Recerca.

Tota recerca que es proposi pels investigadors del GRPF haurà de comptar amb el seu corresponent Protocol de Recerca, ser aprovat pel coordinador del Grup i tenir el vist i plau de la Comissió d’Ètica i Recerca de la institució.

El protocol de recerca, com a text escrit de l’estudi que es proposa i en els seus apartats corresponents, no pot presentar cap part secreta i se seguirà fidelment. Qualsevol pregunta de recerca addicional o complementària al projecte ja presentat obligarà a una redacció per escrit del corresponent (nou) protocol de recerca. Tot protocol de recerca que comporti la utilització de fitxers informatitzats o l’elaboració de bases de dades amb informació de persones haurà de garantir la confidencialitat i s’haurà de sotmetre a la normativa vigent sobre registres de bases de dades.

Independentment del (co-) finançament, públic o privat, del projecte de recerca, la responsabilitat en el disseny i desenvolupament de la recerca correspon a l’equip investigador, i en darrer lloc a l’investigador principal, que vetllarà i es responsabilitzarà dels recursos compromesos, de la veracitat de les dades recollides i, si és el cas, d’evitar interferències amb els tractaments clínics de les persones implicades en la recerca

Publicació dels resultats

És un imperatiu la publicació i difusió (presentació) dels resultats de la recerca, independentment de si aquests són positius, negatius o diferents a les expectatives previstes. Abans de la seva publicació científica no es farà comunicació i difusió dels resultats de la recerca als mitjans de comunicació, tret dels casos excepcionals que les mateixes polítiques editorials de les revistes contemplen. S’evitarà la publicació fragmentada, duplicada o redundant.

L’autoria dels treballs científics (orals o escrits) que es derivin dels projectes de recerca es fonamentarà en la contribució (significativa) al procés de la recerca, sense consideracions de posició jeràrquica, relació laboral o professió, assumint-se la responsabilitat de tot el contingut. Per ser considerat autor d’una publicació cal haver contribuït al disseny de la recerca o a l’anàlisi i interpretació de les dades i haver contribuït a la preparació de les comunicacions i publicacions resultants. Altres contribucions de menys rellevància quedaran reflectides en l’apartat d’agraïments.

Qualsevol acord amb una entitat patrocinadora en relació directe o indirecta amb la recerca que es porta a terme estarà escrita de forma completa i accessible.

Personal en formació

El personal investigador en formació que participi en qualsevol dels projectes disposarà d’un/a tutor/a, amb les tasques pròpies d’aquesta funció i les seves tasques prioritàries estaran sempre relacionades amb la seva formació.
 

L'objectiu principal del grup és estudiar i investigar els aspectes interns i externs del grup familiar i promoure polítiques que permetin ajudar a les famílies i els seus membres a millorar en el seu desenvolupament personal i social.

 

Carles Pérez i Testor és l'investigador principal del grup

Actualment és Profesor titular de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull (URL) i Director de l'Institut Universitari de Salut Mental Vidal i Barraquer (FVB)

 
20 anys d'URL

Pietro Tenerani - Psiche abbandonata - Firenze


El Grup de Recerca de Parella i Família (URL) ha estat reconegut novament com a "Grup Consolidat" per la Generalitat de Catalunya 2014-2016

Eros i Psiche -Villa romana del Casale - Sicília

Accions GRPF
You are here  :