Research Group of Couple and Family

Dissertations and thesis PDF Print E-mail

Ballús, E. (2009). L'elaboració del complex d'Èdip en nens adoptats: dols i vincles. PhD Thesis, Universitat Ramon LLull, Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport, Blanquerna (Barcelona- Spain).

 

D'Agata, E. (2011). Calidad de vida en los adolescentes con escoliosis idiopática: una comparación transcultural entre métodos de intervención. PhD Thesis, Universitat Ramon Llull, Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport, Blanquerna (Barcelona-Spain).

 

Davins, M. (2005). Maltractament en les relacions de parella: estils de personalitat, simptomatologia i ajustament diàdic d'un grup de dones maltractades. PhD Thesis, Universitat Ramon LLull, Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport, Blanquerna (Barcelona- Spain).

 

García, B. (2011). Estudio cualitativo del perfil del cuidador primario, sus estilos de afrontamiento y el vínculo afectivo con el enfermo oncológico infantil. PhD Thesis, Universitat Ramon Llull, Facultat de Psicología, Ciències de l'Educació i de l'Esport (Barcelona-Spain).

 

Golanó, M. (2015). La Mentalización parental durante la primera infancia: Adaptación y validación de la Parent Development Interview (PDI). PhD Thesis, Universitat Ramon Llull, Facultat de Psicología, Ciències de l'Educació i de l'Esport (Barcelona-Spain).

 

Simon, J. (2010). Joves-adults a Europa: un estudi transcultural del seu ajustament psicològic a Barcelona, Munic i Milà. PhD Thesis, Universitat Ramon LLull, Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport, Blanquerna (Barcelona- Spain).

 

Vilaregut, A. (2003). Família i Addicions: Dinàmica familiar, vincle conjugal i parental en famílies amb un membre jove-adult drogodependent. PhD Thesis, Universitat Ramon LLull, Facultat de Psicologia, Ciències de la Comunicació i de l'Esport, Blanquerna (Barcelona-Spain).

 
The main goal of the GRPF is to study and do research about the internal and external aspects of the family group and to promote policies that will allow professionals to help families and their members to improve their personal and social development.
 

Dr. Carles Pérez-Testor is the main researcher of the group.

He is currently a Professor of the Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport, Blanquerna (FPCEE Blanquerna) and the Director of the Institut de Salud Mental Fundació Vidal i Barraquer (FVB).

 
20 anys d'URL

Pietro Tenerani - Psiche abbandonata - Firenze


The Grup de Recerca de Parella i Família (URL) has been recognized as a "Research Group" of the Generalitat de Catalunya 2014-2016

Eros i Psiche -Villa romana del Casale - Sicília

Accions GRPF
You are here  :