Research Group of Couple and Family

Què és el GRPF? PDF Imprimeix Correu electrònic

El Grup de Recerca de Parella i Fam�lia de la URL ha estat reconegut com a "Grup de Recerca Consolidat" de la Generalitat de Catalunya 2009-2013.

El seu or�gen el trobem l�any 1998 moment en el que l�Institut de Salut Mental Vidal i Barraquer i la Facultat de Psicologia, Ci�ncies de l�Educaci� i de l�Esport Blanquerna van firmar un acord perqu� els seus dos grups de recerca que treballaven en el mateix �mbit, la Unitat de Recerca de Parella i Fam�lia i el Grup d�Estudis i Recerca de la Fam�lia, poguessin convergir en una sola unitat de recerca. Des de llavors el grup unitari sorgit d�aquell conveni, el Grup de Recerca de Parella i Fam�lia (GRPF), es va plantejar en el seu Pla Director aprofundir en les l�nies de recerca compartides, unir esfor�os amb altres grups de recerca catalans i de l�estat espanyol i finalment col�laborar amb altres grups de recerca d��mbit internacional.

 

El grup est� format per investigadors, amb una llarga traject�ria personal de recerca en temes de parella i fam�lia, que v�nen de l��mbit de la psicologia cl�nica, la psicologia social i la pedagogia, donant com a resultat un grup interdisciplinar. Tenint en compte la complexitat de l�abordatge del grup familiar, l�objectiu d�atenci� preferent se centra en els aspectes emocionals i comunicatius de la fam�lia considerant-la com a primer espai maduratiu i educatiu dels seus membres. A partir d�aqu� es pret�n elaborar models d�intervenci� tant preventius com terap�utics.

El grup s�organitza sistem�ticament en subgrups al voltant de diferents l�nies de recerca com per exemple la qualitat de les relacions de parella (Marital quality), l�impacte del divorci, la intervenci� primerenca, la fam�lia com a agent socio-educatiu, la viol�ncia familiar, la migraci�, les addiccions i l�adopci� internacional, la terapia de parella, etc.

 

L'objectiu principal del grup és estudiar i investigar els aspectes interns i externs del grup familiar i promoure polítiques que permetin ajudar a les famílies i els seus membres a millorar en el seu desenvolupament personal i social.

 

Carles Pérez i Testor és l'investigador principal del grup

Actualment és Profesor titular de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull (URL) i Director de l'Institut Universitari de Salut Mental Vidal i Barraquer (FVB)

 
20 anys d'URL

Pietro Tenerani - Psiche abbandonata - Firenze


El Grup de Recerca de Parella i Família (URL) ha estat reconegut novament com a "Grup Consolidat" per la Generalitat de Catalunya 2014-2016

Eros i Psiche -Villa romana del Casale - Sicília

Accions GRPF
You are here  :